Skip to Content

Foreningen Eikerns Dampskipsselskap – FED

  • har som mål å sette i stand dampskipet Stadshauptmand Schwartz som et kulturminne på land
  • drifter og holder vedlike området Kølabånn
  • har ansvar for bryggeanlegg, wc, båtutkjøring og småbåtplasser via eget småbåtutvalg
  • utvikler flåten Idde til en «sosial arena»

 

Kort historikk:

Dampbåten Stadshauptmand Schwartz ble satt i rute på Eikern mellom Eidsfoss og Vestfossen i 1903. Det var et post-og turistdampskip, registrert for 101,25(!) personer, med 2 klasser og egen røkelugar – 46 bruttotonn. Skipet sank i februar 1931 under mystiske omstendigheter.

Båten ble  forsøkt hevet i 1933 og 1972.

I 1982 kjøpte Fred Nordseth skipet for 50 øre av 5 karer fra Øvre Eiker og overførte det videre til Stiftelsen Gamle Eidsfos. Stiftelsen tok så initiativet til å danne Stiftelsen Eikerns Dampskipsselskap (SED) i 1990 hvor formålet var å heve, restaurere og bevare skipet for framtida – som et turistskip på Eikern, alternativt som et kulturminne på land. I 2002 ble SED reorganisert til forening (FED).

Den 28.oktober 1995 ble båten hevet, under stor jubel fra over 2000 frammøtte tilskuere. Skipet ble deretter trukket opp på nyanlagt slipp.

I 2001 ble det bygget tørrdokk og 16.september samme år ble båten flyttet med kran fra slippen til tørrdokk, der den i framtida skal ligge som

et KULTURMINNE på land.

Brygga ved dampbåten er bygget ny og det er nedlagt omfattende arbeid; noen tusen timer med dugnad på hevingsprosessen, slipp, brygger, wc og restaureringsarbeider på selve skipet. Offentlige institusjoner og private firmaer har også bidratt.

Skipet vil i hovedsak bli restaurert til original stand og vil da være en ypperlig arena for diverse arrangementer, samlinger og møter.

Når skal så ”den stygge andungen” så stå ferdig – forvandles til en svane – slik modellen er å se på Gamle Eidsfos Kro? Tidspunktet vil bero på mengden av støtte – moralsk, økonomisk og praktisk arbeid fra enkeltpersoner, men styret ser nå enden – sannsynligvis innen 2020.

 

STØTT derfor Dampskipsforeningens kulturhistoriske arbeid!

som medlem – kr. 100,- pr. år, annet øk. bidrag –  overføres Knt.nr.: 2515 20 65372

eller ved dugnad.

 

Hilsen styret i Foreningen Eikerns Dampskipsselskap – FED  Tlf. 95872618 / 99258646

Geir Buan, Henning Eikeland, Hans J.Jespersen, Stian Auen

Inger Engelsen-kass., Bente Løvlie-sekr., Fred Nordseth- formann

Tommy Pedersen-vara

 

image description
Back to top