Skip to Content

Jernverkssamfunnet

Det er noe med stemningen når du kommer til Eidsfoss. Det lille stedet som ligger der mellom to vann – på eidet – mellom Bergsvannet og Eikern. Det er elva mellom vannene, Eidsåen, og fossen ned fra Bergsvannet til Eikern som er opphavet til stedsnavnet – Eidsfoss. Det var også denne beliggenheten og fossen som var utgangspunktet for jernverkssamfunnet som vokste fram på 1700-tallet. Bygdas hjørnestein bedrift Eidsfos Jernverk ble stiftet allerede i 1697.

Fra den ene bredden av Bergsvannet, langs elva og til bredden av Eikern ligger de gamle trehusene og vitner om en tid som huset et gammelt jernverkssamfunn. Fra verkseier til arbeidere, og med alle de tjenester som trengtes i et lite samfunn. Det var gjestgiveri, bad, landhandel, skole, bibliotek, postkontor, jernbane, dampskip, forsamlingslokale, kraftverk og bakeri, i tillegg til selve industri- og verksbygningene.

Det som er spesielt med Eidsfoss er at det meste av denne gamle bebyggelsen er bevart. Over 60 bygninger inkludert verkseierens egen hovedgård er intakt. Enten i sin opprinnelige form, restaurert eller revet og så gjenoppført. Det er et jernverkssamfunn i stor grad som det framstod på 1700-tallet. Dette er helt unikt i kulturhistorisk sammenheng og er med på å gjøre Eidsfoss til en historisk perle.

Kulturstien vil kunne ta deg enda lengre inn i Eidsfoss historie.

 

Eidsfos Verk A/S

Eidsfos Jernverk ble stiftet i 1697 av Caspar Herman Hausmann. I området var det både tilgang på jernmalm og rikelig med skog til å produsere trekull for å utvinne jernet fra jernmalmet. Vannene Eikern og Bergsvannet var en viktig transportvei både sommer og vinter, og fossen bidro med kraft til å drive sag, møllehjul og masovnen – selve jernindustriens hjerte.

Driften ved Eidsfoss Verk har gjennom ulike eiere og epoker vært knyttet til jern- og ovnstøperi, produksjon av jernbanevogner, maskindeler med mer. Eidsfoss-ovner er et kjent inventar i mange hus i disse traktene, men ble også solgt over hele landet. Selve jernverket ble nedlagt i 1884 og ovnsstøperiet ble avviklet i 1961. I dag er Eidsfos Verk A/S eiet av Mads Andenæs og driver blant annet skogdrift, kraftproduksjon, eiendomsutvikling og utleie av de gamle verksbygningene.

Tekst: Christine Rødal

Illustrasjon: Masovnen

12 Masovn skisse (1)

image description
Back to top