Skip to Content

Eikeren eller Eikern er en lang og dyp innsjø i kommunene Hof i Vestfold og Øvre Eiker i Buskerud. Den er Vestfolds største innsjø (hvis man regner med delen som ligger i Buskerud) og hører med til Drammensvassdraget.

Ved den østre delen i Vestfold ligger tettstedet Eidsfoss. I denne delen strømmer vann inn fra Bergsvannet, Øksne, Hajeren og generelt vann fra høydene rundt sjøen.

Hakavik kraftverk utnytter et fall på 389 meter fra sjøene Øksne og Hajeren.

I den vestre delen henger Eikeren sammen med Fiskumvannet i et trangt sund, Sundet, der vannet renner over i Fiskumvannet. Gjennom dette sundet passerer det vannmasser på gjennomsnittlig 7 m³ per sekund. Fra Fiskumvannet renner vannet ut i Vestfosselva mot Vestfossen. Elva går så videre til Hokksund, der den deler seg i to elveløp som begge renner ut i Drammenselva.

Eikeren er fra og med 2005 blitt en betydelig drikkevannskilde for Vestfold sammen med Farrisvannet, driftet under Vestfold Interkommunale Vannverk, VIV.

Sjøsystemet har en god bestand av blant annet gjedde, abbor og ørret.

(Tekst hentet fra Wikipedia)

image description
Back to top