Skip to Content

Eidshagan

Stien begynner ved den nye parkeringa bak Samvirkelaget og foran VIV bygningen. Du følger Markenrudveien til krysset og tar så ned til høyre på Karen Tollersvei i Rydningen boligfelt. Etter noen hundre meter er det merket ned til høyre og helt ned til Eikern. Stien følger så Eikerns bredder gjennom hogstfelt og inn i tett skog. Rett før Sandvikodden ligger det en gammel mitraliøsebunker opp til venstre. Denne står åpen til allmenn beskuelse. Deretter runder stien odden med fantastisk utsikt over Eikern. Så dukker den nyopprustede Sandvikstranda opp, som har en av Vestfolds flotteste solnedganger å by på. Du følger så veien forbi det «nye» dansegulvet hvor Eidsfoss festivalen hadde sitt utspring.

sandvikutsikt

Deretter går du opp til Markenrudveien og følger så veien innover mot Markenrud/Sjulerud i ca. 200 meter. Der tar du til venstre opp mot «Kølastua» og Kikut. Her er stien flott steinsatt da dette var en av ferdselsårene fra husmannsplassene ned mot Verket i gamle tider. Rett før Kølastua tar stien av til venstre, dette av hensyn til de som nå eier husmannsplassen. Den runder opp mot et nytt utsiktspunkt kalt Kikut. Hvorfor dette navnet, sier seg selv når man kommer dit. Her har også en lokal kunstner bidratt med en spennende utforming i tre.

kikututsiktkyrre

Her kan du gjerne hvile litt før du vandrer videre nedover en skog med store edelløvtrær og et meget spennende mangfold av planter og blomster. Et såkalt MIS område.

hvitveis

Nede ved det gamle jordet «Fiskestigen» kan man være så heldig å møte på noen kuer. Disse er selvfølgelig inngjerdet og ikke spesielt kjøttsultne. Stien tar av mot høyre og følger gjerdene frem mot et gammelt steingjerde. Når man så kommer ut av skogen på nedsiden av Eidstoppen (boligfelt) tar man av til venstre og så til høyre ned mot «Kjærkevika». For de observante vil du på denne strekningen passere et stort revehi langs bekken. Det er viktig at man tar hensyn i yngletiden, slik at familien ikke blir forstyrret. Snart vil skogen åpne seg og stien går langs fylkesvei 35. Her er det et par flotte utsiktsplasser ved Kjærkevika før du havner tilbake på den gamle jernbanetraseen før VIV bygget.

kjærkevika

Turen tar omtrent 1 time i effektivt gangtempo og er ca 4 km. Med andre ord perfekt som en treningsrunde eller to. Stiene vil etter hvert bli krydret med litt historie og informasjon. Det settes stor pris på om brukerne av turstiene også bidrar med å knekke greiner og rydde litt langs traseen.  Slik vil den forbli åpen og oversiktlig for de neste som bruker den.

God tur!

Kart: eidshaganpdfkart

image description
Back to top